Nếu không chú trọng chế biến, nông sản Việt nguy cơ mất thị trường nội địa

Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, cần tổ chức hội chợ một cách sáng tạo và sản phẩm phải được chế biến, bao gói hấp dẫn. Ảnh: Phong Nguyễn
Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, cần tổ chức hội chợ một cách sáng tạo và sản phẩm phải được chế biến, bao gói hấp dẫn. Ảnh: Phong Nguyễn
Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, cần tổ chức hội chợ một cách sáng tạo và sản phẩm phải được chế biến, bao gói hấp dẫn. Ảnh: Phong Nguyễn
Lên top