Nếu gửi ngân hàng 14 tỉ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất là bao nhiêu?

Thông tin về việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong 6 tháng qua đang gây xôn xao dư luận. Ảnh TL
Thông tin về việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong 6 tháng qua đang gây xôn xao dư luận. Ảnh TL
Thông tin về việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung trong 6 tháng qua đang gây xôn xao dư luận. Ảnh TL
Lên top