Nếu để xảy ra hệ lụy, một bộ trưởng Công thương từ chức cũng không có ý nghĩa gì