Nếu có hành vi thao túng giá thịt lợn: Sẽ xử lý theo Luật Cạnh tranh

Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan phục vụ việc tăng đàn, tái đàn. Ảnh: Văn Giang
Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan phục vụ việc tăng đàn, tái đàn. Ảnh: Văn Giang
Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan phục vụ việc tăng đàn, tái đàn. Ảnh: Văn Giang
Lên top