Nếu 2,4 tỉ người dùng tiền ảo Libra của Facebook, thế giới sẽ ra sao?

Facebook đang kì vọng đưa đồng tiền ảo Libra trở thành đồng tiền điện tử toàn cầu. Ảnh: The Verge
Facebook đang kì vọng đưa đồng tiền ảo Libra trở thành đồng tiền điện tử toàn cầu. Ảnh: The Verge
Facebook đang kì vọng đưa đồng tiền ảo Libra trở thành đồng tiền điện tử toàn cầu. Ảnh: The Verge
Lên top