Netflix phát sóng tại Việt Nam vi phạm hết lần này tới lần khác

Netflix được cho là đã cắt bỏ đoạn phim có nội dung vi phạm trong phim "Put your head on my shoulder". Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Netflix được cho là đã cắt bỏ đoạn phim có nội dung vi phạm trong phim "Put your head on my shoulder". Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Netflix được cho là đã cắt bỏ đoạn phim có nội dung vi phạm trong phim "Put your head on my shoulder". Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top