Netflix muốn sản xuất tại Việt Nam, cơ hội cho phim Việt ra thế giới?

Bộ phim "Hai Phượng" (Furie) được quảng bá trên Netflix (chụp màn hình).
Bộ phim "Hai Phượng" (Furie) được quảng bá trên Netflix (chụp màn hình).
Bộ phim "Hai Phượng" (Furie) được quảng bá trên Netflix (chụp màn hình).
Lên top