Netflix giải thích việc doanh thu hàng trăm tỉ đồng/năm mà chưa đóng thuế

Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Netflix đang thu hàng trăm tỉ đồng/năm tại Việt Nam. Ảnh An Phú
Lên top