Nestlé mong Việt Nam thành trung tâm cung ứng thực phẩm và đồ uống

Dây chuyền sản xuất viên nén Nescafé Dolce Gusto tại nhà máy Nestlé Trị An. Ảnh: Nestlé VN cung cấp
Dây chuyền sản xuất viên nén Nescafé Dolce Gusto tại nhà máy Nestlé Trị An. Ảnh: Nestlé VN cung cấp
Dây chuyền sản xuất viên nén Nescafé Dolce Gusto tại nhà máy Nestlé Trị An. Ảnh: Nestlé VN cung cấp
Lên top