Nên rót tiền vào cổ phiếu dầu khí nào?

LNG là điểm sáng hiếm hoi của ngành dầu khí trong năm 2021.
Ảnh minh họa: Khi LNG Thị Vải/LĐO.
LNG là điểm sáng hiếm hoi của ngành dầu khí trong năm 2021. Ảnh minh họa: Khi LNG Thị Vải/LĐO.
LNG là điểm sáng hiếm hoi của ngành dầu khí trong năm 2021. Ảnh minh họa: Khi LNG Thị Vải/LĐO.
Lên top