Nên ngừng hay tiếp tục nhập xăng dầu: Cần cân đối và hợp lý

Trong quý I năm 2020, tổng sản lượng xăng dầu của 2 Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vào khoảng 3 triệu tấn, đáp ứng gần 100% nhu cầu xăng dầu nội địa. Ảnh: BSR
Trong quý I năm 2020, tổng sản lượng xăng dầu của 2 Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vào khoảng 3 triệu tấn, đáp ứng gần 100% nhu cầu xăng dầu nội địa. Ảnh: BSR
Trong quý I năm 2020, tổng sản lượng xăng dầu của 2 Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vào khoảng 3 triệu tấn, đáp ứng gần 100% nhu cầu xăng dầu nội địa. Ảnh: BSR
Lên top