Nên mở rộng đối tượng hưởng chính sách giảm giá điện

Nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này có nhiều cơ sở để giảm giá điện. Nguồn: EVN
Nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này có nhiều cơ sở để giảm giá điện. Nguồn: EVN
Nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này có nhiều cơ sở để giảm giá điện. Nguồn: EVN
Lên top