Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi

Sức mua hàng hoá của người dân trong những tháng đầu năm 2020 đã tăng lên rõ rệt. Ảnh: Khánh Vũ
Sức mua hàng hoá của người dân trong những tháng đầu năm 2020 đã tăng lên rõ rệt. Ảnh: Khánh Vũ
Sức mua hàng hoá của người dân trong những tháng đầu năm 2020 đã tăng lên rõ rệt. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top