Ném hành lý của khách, 2 nhân viên sân bay Đà Nẵng bị kỷ luật

Lên top