Năng suất tăng vượt trội nhờ... "trẻ hóa" cà phê

Việc người nông dân thực hiện chương trình tái canh cà phê đã mang lại năng suất, hiệu quả cao hơn. Ảnh: Bảo Lâm
Việc người nông dân thực hiện chương trình tái canh cà phê đã mang lại năng suất, hiệu quả cao hơn. Ảnh: Bảo Lâm
Việc người nông dân thực hiện chương trình tái canh cà phê đã mang lại năng suất, hiệu quả cao hơn. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top