Năng suất lao động thấp kìm hãm tăng trưởng GDP

Theo VEPR, giai đoạn 2012-2017, năng suất lao động tăng trưởng 5,3%/năm. Ảnh: HÀ ANH
Theo VEPR, giai đoạn 2012-2017, năng suất lao động tăng trưởng 5,3%/năm. Ảnh: HÀ ANH
Theo VEPR, giai đoạn 2012-2017, năng suất lao động tăng trưởng 5,3%/năm. Ảnh: HÀ ANH
Lên top