Năng suất lao động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong đại dịch

Năng suất lao động đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Năng suất lao động đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Năng suất lao động đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top