Nắng nóng, tiêu thụ điện tăng đột biến

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội trong các ngày từ 17-21.5.2020.
Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội trong các ngày từ 17-21.5.2020.
Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội trong các ngày từ 17-21.5.2020.
Lên top