Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới, phá vỡ mọi kỷ lục

Lên top