Nắng nóng cao điểm, sản lượng điện vượt “đỉnh” 2017

EVN không cắt điện để cải tạo nâng cấp lưới điện trong trong những ngày nắng nóng, trừ trường hợp đe dọa an toàn lưới điện. Ảnh: HVC
EVN không cắt điện để cải tạo nâng cấp lưới điện trong trong những ngày nắng nóng, trừ trường hợp đe dọa an toàn lưới điện. Ảnh: HVC
EVN không cắt điện để cải tạo nâng cấp lưới điện trong trong những ngày nắng nóng, trừ trường hợp đe dọa an toàn lưới điện. Ảnh: HVC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top