Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Hội nghị công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020. Ảnh: Tiến Huy
Hội nghị công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020. Ảnh: Tiến Huy
Hội nghị công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020. Ảnh: Tiến Huy
Lên top