Nắng, gió đồng bằng

Điện gió Bạc Liêu thật sự làm thay đổi một vùng đất bãi bồi ven biển ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió Bạc Liêu thật sự làm thay đổi một vùng đất bãi bồi ven biển ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió Bạc Liêu thật sự làm thay đổi một vùng đất bãi bồi ven biển ĐBSCL. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top