Nâng cấp 1.730 hồ chứa xuống cấp "chạy đua" với mưa bão đang đến gần

Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã xuống cấp. Ảnh: TTXVN
Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã xuống cấp. Ảnh: TTXVN
Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã xuống cấp. Ảnh: TTXVN
Lên top