Nâng cao năng lực ngành Kiểm toán đóng góp tốt hơn cho mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top