TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HỒ ĐỨC PHỚC

Nâng cao chất lượng kiểm toán là giải pháp chống thất thoát ngân sách

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: SƠN TÙNG
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: SƠN TÙNG
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top