CHI NHÁNH LUYỆN ĐỒNG LÀO CAI:

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Bếp ăn ca của CBCNVCLĐ Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: P.V
Bếp ăn ca của CBCNVCLĐ Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: P.V
Bếp ăn ca của CBCNVCLĐ Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: P.V
Lên top