Nắn tín dụng bất động sản vào các dự án thiết thực

Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+ của Techcombank cho phép hoàn tất xử lý hồ sơ vay vốn tới khi giải ngân chỉ mất 4 ngày làm việc.  Ảnh: H.V
Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+ của Techcombank cho phép hoàn tất xử lý hồ sơ vay vốn tới khi giải ngân chỉ mất 4 ngày làm việc. Ảnh: H.V
Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+ của Techcombank cho phép hoàn tất xử lý hồ sơ vay vốn tới khi giải ngân chỉ mất 4 ngày làm việc. Ảnh: H.V
Lên top