Năm thứ 2 liên tiếp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 500 tỉ USD

Lên top