Năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD.
Lên top