Nam Định: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận hơn 1600 tỉ

Các đại biểu ấn nút động thổ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận. Ảnh: Trung Du
Các đại biểu ấn nút động thổ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận. Ảnh: Trung Du
Các đại biểu ấn nút động thổ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Mỹ Thuận. Ảnh: Trung Du
Lên top