Năm 2025, 50% người dân Đà Nẵng sẽ thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2025, 50% người dân Đà Nẵng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Thuỳ Trang
Năm 2025, 50% người dân Đà Nẵng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Thuỳ Trang
Năm 2025, 50% người dân Đà Nẵng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top