Năm 2021, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,5-7,1%

Xuất nhập khẩu nhãn lồng của Việt Nam sang Mỹ. Ảnh: Long Hân
Xuất nhập khẩu nhãn lồng của Việt Nam sang Mỹ. Ảnh: Long Hân
Xuất nhập khẩu nhãn lồng của Việt Nam sang Mỹ. Ảnh: Long Hân
Lên top