Năm 2021: Tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát triển kinh tế

Năm 2021 tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để các thành phân kinh tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021 tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để các thành phân kinh tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021 tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để các thành phân kinh tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Ảnh: Vũ Long
Lên top