Năm 2021, ngành lâm nghiệp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 14 tỉ USD

Năm 2021, ngành lâm nghiệp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021, ngành lâm nghiệp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Năm 2021, ngành lâm nghiệp phấn đấu kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Lên top