Năm 2021: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong EVNNPT

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: EVNNPT
Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: EVNNPT
Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: EVNNPT
Lên top