Năm 2021: Cắt giảm thủ tục, chi phí để kinh tế tư nhân phát triển

Kinh tế tư nhân đóng góp  tỉ trọng lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Vũ Long
Kinh tế tư nhân đóng góp tỉ trọng lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Vũ Long
Kinh tế tư nhân đóng góp tỉ trọng lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Vũ Long
Lên top