Năm 2021, các khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. 
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top