Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Năm 2020, TKV đặt mục tiêu doanh thu 138.000 tỉ đồng

Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top