Năm 2020, TKV đặt mục tiêu doanh thu 138.000 tỉ đồng

Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Năm 2020 TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 138.000 tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top