Năm 2020, thu ngân sách tăng cao hơn 150.000 tỉ đồng so với đánh giá

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Hiếu
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Hiếu
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Hiếu
Lên top