Năm 2020, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 15,8 nghìn tỉ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã cổ phiếu: . (TCB) công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Nguồn: TCB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã cổ phiếu: . (TCB) công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Nguồn: TCB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã cổ phiếu: . (TCB) công bố kết quả kinh doanh năm 2020. Nguồn: TCB
Lên top