Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Thịt lợn nhâp khẩu bán tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Thịt lợn nhâp khẩu bán tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Thịt lợn nhâp khẩu bán tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Lên top