Năm 2020, HDBank lãi hơn 5.800 tỉ đồng sau kiểm toán

HDBank công bố báo cáo kiểm toán năm 2020: Lợi nhuận trên 5.800 tỉ, lãi từ dịch vụ tăng gấp rưỡi. Ảnh: HDBank
HDBank công bố báo cáo kiểm toán năm 2020: Lợi nhuận trên 5.800 tỉ, lãi từ dịch vụ tăng gấp rưỡi. Ảnh: HDBank
HDBank công bố báo cáo kiểm toán năm 2020: Lợi nhuận trên 5.800 tỉ, lãi từ dịch vụ tăng gấp rưỡi. Ảnh: HDBank
Lên top