Năm 2020, dư nợ tín dụng của MSB đạt gần 80.000 tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố BCTC sau kiểm toán năm 2020. Nguồn: MSB
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố BCTC sau kiểm toán năm 2020. Nguồn: MSB
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố BCTC sau kiểm toán năm 2020. Nguồn: MSB
Lên top