Năm 2019, Thủ tướng chốt mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 là 5%
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 là 5%
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 là 5%
Lên top