Năm 2019, SCB chốt tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: P.V
Ngân hàng TMCP Sài Gòn vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: P.V
Ngân hàng TMCP Sài Gòn vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: P.V
Lên top