Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 41,3 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ năm 2019 đạt mức tăng kỷ lục: Trên 11 tỉ USD, vượt mục tiêu đề ra. Ảnh: Kh.V
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ năm 2019 đạt mức tăng kỷ lục: Trên 11 tỉ USD, vượt mục tiêu đề ra. Ảnh: Kh.V
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ năm 2019 đạt mức tăng kỷ lục: Trên 11 tỉ USD, vượt mục tiêu đề ra. Ảnh: Kh.V
Lên top