Năm 2019, đưa chương trình nông thôn mới về đích trước hạn

Một góc huyện Việt Yên, huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn huyện NTM năm 2018. Ảnh: Thành Chung
Một góc huyện Việt Yên, huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn huyện NTM năm 2018. Ảnh: Thành Chung
Một góc huyện Việt Yên, huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn huyện NTM năm 2018. Ảnh: Thành Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top