Năm 2019, doanh thu của PVC ước đạt 2.074 tỉ đồng

Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV
Lên top