BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN HỒNG HÀ:

Năm 2018 sẽ giám sát đặc biệt dự án nguy cơ ô nhiễm cao!

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, trong năm 2018, sẽ tiếp tục giám sát đặc biệt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ảnh: THÔNG CHÍ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, trong năm 2018, sẽ tiếp tục giám sát đặc biệt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ảnh: THÔNG CHÍ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, trong năm 2018, sẽ tiếp tục giám sát đặc biệt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ảnh: THÔNG CHÍ
Lên top