Năm 2018 chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6,7%

Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018 là 6,7%. Ảnh: minh hoạ
Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018 là 6,7%. Ảnh: minh hoạ
Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018 là 6,7%. Ảnh: minh hoạ